Tannhelseinformasjon

Kommer snart

 

Karies - Hull i tennene

Karies er den vanligste ikke-smittsomme sykdommen vi har, og er en av de tilstandene som tannlegene og tannpleierne ser etter hos deg som pasient.


Les mer

 

Fyllingsterapi

Det finnes mange årsaker til at en tann må repareres med en fylling. De vanligste er karies ("hull"), frakturer (brudd), infraksjoner (sprekker).

Les mer

 

Protetisk behandling

Dersom det er svært lite tannsubstans igjen av en tann, kan det ofte være aktuelt med kronebehandling. Vi bruker digital 3D-scanning til å scanne tennene etter at de er ferdig preparert / rengjort, som så sendes til tannteknikere som freser ut de endelige restaureringene.

Les mer

Trinnvis ekskavering

Dersom et kariesangrep er svært dypt, er det fare for gjennomslag til pulpa (nerven) når hullet renses. Mange ganger legges da et bakteriedrepende stoff på det dypeste punktet og en midlertidig fylling. Dersom nerven overlever og tannen blir symptomfri, kan den midlertidige fyllmassen erstattes med en permanent fylling.

Les mer