Tannlegeskrekk

Det er mange som gruer seg til å gå til tannlegen. Ca. 5% av norges befolkning lider av alvorlig tannskrekk, odontofobi. Da er det vanskelig å komme seg til tannlege, og mange venter helt til de har vondt. 

Ved behandling av pasienter med tannlegeskrekk er vår erfaring at man kommer langt med god kommunikasjon og empati, dvs; 
 
  • Sette av god tid til å snakke med pasienten og kartlegge hva han/hun er redd for.
  • Gi god informasjon før og under behandling, og gjerne avtale med pasienten på forhånd hva som skal gjøres fra gang til gang.
  • Pasienten selv får være med å styre behandlingen, og på denne måten gi pasienten en god følelse av kontroll i en hver situasjon. Pasienten vil da til en hver tid kunne stoppe behandlingen med et avtalt ”tegn”. 
  • Komme ofte nok til tannlegen. Dette forebygger videre frykt, og at man ikke er redd for ”overraskelser” hver gang man kommer. 
For pasienter som har behov for mer enn dette, er det vanlig å vurdere beroligende medikamenter med benzodiazepiner, (eks.Vival/Flunipam/Midazolam) før og under behandling (etter vurdering av helsetilstand).